Regler og sikkerhet

For å gjøre LAN-et best mulig for alle har vi laget ett sett regler som må følges. Dette omtaler alt fra hva du har lov til å medbringe inn på LAN-et, til hva du skal passe på under selve arrangementet. Ved brudd på reglementet har vi rett til å utestenge vedkommende umiddelbart.


Billettprisen inkl. Medlemsskap i Radar Event avd. Infected LAN. Ved medlemskap får man blant annet rabatt på de fleste andre arrangementer på Radar.


Radar er et rusfritt område, dette inkluderer snus og røyk. Det er ikke lov å røyke eller snuse under Infected, derfor foregår all røyking og snusing utenfor Infecteds område på eget ansvar.

 • Vi forbeholder oss retten til å ta bilder under arrangementet. Hvis du ikke ønsker å bli tatt bilde av, ta kontakt med Info-desken.
 • Infected forbeholder seg retten til å loggføre og overvåke all nettverkstrafikk som benytter seg av vårt nettverk, vår leverandører, og / eller våre partneres nettverksløsninger, infrastruktur eller internettlinjer. Loggene holdes lagret av Infected sitt tech crew inntil Infected som organisasjon avgjør at loggene ikke lenger har noen form for lagringsverdi for oss. Vi forbeholder oss også retten til å analysere nettverkstrafikk dersom vi finner dette nødvendig.
 • Infected bruker NFC-teknologi for å logge lokasjonen til deltagere(Ute/inne av bygget, samt hvilket rom på bygget deltageren befinner seg i). Dette gjøres av hensyn til egen sikkerhet. Ved å søke crew, kjøpe billett, eller ellers delta på Infected, samtykker du til dette.
 • Ikke rør dører/avstengte områder i bygget. Dette kan medføre i at alarmer går og vedkommende vil bli holdt økonomisk ansvarlig.

 • Tyveri, hærverk og andre brudd på regler, blir slått hardt ned på. Politianmeldelse og erstatningskrav kan bli brukt i slike tilfeller.

 • Vi forbeholder oss retten til å holde deltagere og frivillige under 15 år på bygget, mellom 01:00 og 06:00, dersom det ikke foreligger skriftlig tillatelse fra foresatte.

 • Følg Norske lover og regler.
 • Infected LAN tar avstand fra kopiering av ulovlig programvare, ulovlig pornografisk materiale og annet som bryter norsk lov. Aktiviteter som dette kan medføre utvisning fra arrangementet.

 • Ved inngangen skal du vise bånd uoppfordret, hver gang du kommer inn (inkludert crew).
 • Ikke legg fra deg penger, lommebok, mobiltelefon og andre verdifulle ting åpenlyst på plassen din.

 • Det er ikke tillatt med elektroniske artikler som hvitevarer og andre strømkonsumerende eller brannfarlige artikler (kjøleskap og andre ting du finner nødvendig å ta med) på bordradene eller andre steder i lokalet.
 • Alle deltagere er ansvarlige for sitt eget utstyr under arrangementet. Arrangør kan ikke stilles til ansvar om det oppstår skader på – eller tyveri av ditt datautstyr eller andre personlige eiendeler.

 • Det er ikke lov til å ta med seg høyttalere.

 • Sov kun på anviste steder.
 • Vis hensyn til de andre deltagerne og vis normal folkeskikk.

 • Rydd opp søppla etter deg.

 • Det er ikke mulig å få refundert billetten.

 • Vi forbeholder oss retten til å pakke sammen rader og/eller flytte mindre grupper for å kombinere singel-seter og/eller åpne større sittegrupper.

 • Personer som blir bortvist, får ikke refundert inngangspengene.
 • Virus – Personer som lager eller prøver og viderføre virus med vilje, vil bli bortvist fra arrangementet. Hvis noen har virus, og ikke vet det før vi eller andre deltagere finner det ut, vil personen sperres fra nettverket inntil viruset er fjernet.

 • Hvis du har tenkt å ta med PCen din hjem før LANet er ferdig, si i fra til Security.

 • Den som påfører eventuelle ødeleggelser på bygg/anlegg osv, vil måtte erstatte eventuelle skader.
 • Brudd på regler kan føre til advarsler, utkastelse, politianmeldelse, alt etter alvorlighetsgrad.

 • Du er selv ansvarlig for å lese reglene før du kommer på Infected.

 • Vi forbeholder oss retten til å endre/fjerne/legge til regler.

 • Vi forbeholder oss feil og skrivefeil i regler og informasjon på nettsiden.
 • Ved oppsett av pirat-servere vil eieren av maskinen den står på holdes ansvarlig dersom noe skulle skje.