Om Infected

Infected er et LAN-party

Hva er et LAN Party?

Kort fortalt er et LAN Party er en midlertidig samling av mennesker med PCer og/eller spillkonsoller. Disse kobles opp på et lokalt nettverk (LAN = Local Area Network), og gis som regel også tilgang til internett. I tillegg til å spille på PC/spillkonsoller, inneholder som regel LAN Parties også konkurranser og events. LAN Parties omtales ofte også som datatreff, dataparty eller bare LAN. Størrelsen kan variere fra 2 personer til større forsamlinger.

Arrangementet blir holdt første helg i vinter- og høst- ferien hvert år. Med over 300 deltagere og 100 i crewet er vi Askers største LAN Party. Hovedsakelig er de fleste deltagerne fra Asker og omegn, men noen kommer også mer langveisfra.

Infected LAN Party er et non-profit, rusfritt ungdomsarrangement. Forgjengeren til Infected ble startet av en vennegjeng fra Asker, med hjelp fra Asker Kommune (Radar ungdomskafe). Det første LAN partyet under navnet Infected ble arrangert i 2006. I starten var det rundt 50 deltagere og 5 til 10 i crew. Siden den gang har vi vokst og utviklet oss innen områdene til et LAN Party.

Vi har samarbeidet tett med Radar Ungdomskafe hele veien og starter nå også et samarbeid med videregående linjen IKT Servicefag i Asker. Vi er organisert som en avdeling under organisasjonen Radar Event. LANet har eget styre med jevnlige møter gjennom året, og med økt hyppighet frem mot arrangementene. Styret består pr mai 2013 av åtte ungdommer i alderen 20-28år.

Husregler

Infected LAN er et rusfritt arrangement hvor vi tar avstand for alle former for rusmidler, dette inkluderer både; Tobakk, Alkohol, og alle andre former for rus. Asker kulturhus og Radar ungdoms cafè er et røykfritt område, og vi ønsker at våre gjester respekterer dette under arrangementet.


Husk å ta med legitimasjon, uten det kommer du ikke inn. Du står selv ansvarlig for din oppførsel under LAN-et, og kan få advarsler om utestengelse fra arrangementet før en eventuell utvisning ved brudd på Infected sine regler og retningslinjer. Vi oppfordrer alle deltakere til å ha jevnlig kontakt med hjemmet underveis, og ta med seg mobiltelefon e.l. Det vil alltid være personer over 18 år tilstede i Infected sitt crew som hjelper deg ved behov.


Vi forbeholder oss retten til å ta bilder under arrangementet. Hvis du ikke ønsker å bli tatt bilde av, ta kontakt med Info-desken.


Infected forbeholder seg retten til å loggføre og overvåke all nettverkstrafikk som benytter seg av vårt nettverk, vår leverandører, og / eller våre partneres nettverksløsninger, infrastruktur eller internettlinjer. Loggene holdes lagret av Infected sitt tech crew inntil Infected som organisasjon avgjør at loggene ikke lenger har noen form for lagringsverdi for oss. Vi forbeholder oss også retten til å analysere nettverkstrafikk dersom vi finner dette nødvendig.


Infected bruker NFC-teknologi for å logge lokasjonen til deltagere(Ute/inne av bygget, samt hvilket rom på bygget deltageren befinner seg i). Dette gjøres av hensyn til egen sikkerhet. Ved å søke crew, kjøpe billett, eller ellers delta på Infected, samtykker du til dette.


Ikke rør dører/avstengte områder i bygget. Dette kan medføre i at alarmer går og vedkommende vil bli holdt økonomisk ansvarlig. Tyveri, hærverk og andre brudd på regler, blir slått hardt ned på. Politianmeldelse og erstatningskrav kan bli brukt i slike tilfeller. Generelt følge norske lover og regler. Vi forbeholder oss retten til å holde deltagere og frivillige under 15 år på bygget, mellom 23:00 til 07:00, dersom det ikke foreligger skriftlig tillatelse fra foresatte.


Sov kun på anviste steder, Sovesal befinner seg i Teatersalen.


Vi forbeholder oss retten til å pakke sammen rader og/eller flytte mindre grupper for å kombinere singel-seter og/eller åpne større sittegrupper.


Personer som blir bortvist, får ikke refundert inngangspengene.


Brudd på regler kan føre til advarsler, utkastelse, politianmeldelse, alt etter alvorlighetsgrad. Du er selv ansvarlig for å lese reglene før du kommer på Infected.


Vi forbeholder oss retten til å endre/fjerne/legge til regler. Vi forbeholder oss feil og skrivefeil i regler og informasjon på nettsiden.

Formål

Å skape et rusfritt tilbud til data og spill interessert ungdom i Asker og omegn.

Å skape et arrangement hvor ungdom med like interesser kan møtes for spill, konkurranser, sosialisering og læring.

Å være et non-profit arrangement basert på frivillig arbeid.