Bidra

Her vil du se hvilke crew som finnes, og informasjon om dem

Core

Tar seg av administrative oppgaver samt oppgaver som ikke faller naturlig under noe annet crew. Du må være glad i utfordringer, kunne jobbe selvstendig og i team, se løsninger, få med seg andre på fellesoppgaver og organisering. Eksempler her er: sponsor arbeid, booking, økonomi, problemløsning, forefallende oppgaver.

Event

Event er et service crew som har ansvar for det meste av deltaker relasjoner. Dette inkluderer info fra Crew til deltagerne og ta bilder og film under arrangementet. Event er delt opp i to: Info og Media. Info bemanner info desken og har som hovedansvar å spre informasjon til deltagerne. Info har også ansvar for at alle info skjermene er operative og oppdaterte. Media har hovedansvar for alt av bilder og videoer fra arrangementet. Når du søker husk og spesifisere hvilket del du søker til, vis ikke vil du bli plassert der det trengs eller vi føler du passer best.

Game

Planlegger og arrangerer alle spillkonkurranser på Infected. Du bør ha kunnskap og erfaring fra spillet i en konkurransesammenheng.

Kafe og Backstage

Er det crewet som står for alle måltidene til crewet i sin helhet. Dette innebærer å tilbrede maten, servere og rydde opp. Har også ansvar for Kafe drift. Planlegger innkjøp og drifter Radar Cafe under Infected. Dette innebærer salg, tilbredning og rydding i kafeområdet.

Security

Sørger for sikkerheten under arrangementet.

Tech

Er de som planlegger, setter opp samt drifter nettverket og alle tjenester rundt nettverket på Infected. Her er oppgavene alt fra å konfiugerere switcher, routere, brannmurer og servere (applikasjoner) til kabling og testing av tjenester. Du bør ha gode kunnskaper om nettverk, servere (linux), koding eller være generelt interessert i IT. (Gamere teller ikke).