Bidra

Her vil du se hvilke crew som finnes, og informasjon om dem

Core

Tar seg av administrative oppgaver samt oppgaver som ikke faller naturlig under noe annet crew. Du må være glad i utfordringer, kunne jobbe selvstendig og i team, se løsninger, få med seg andre på fellesoppgaver og organisering. Eksempler her er: sponsor arbeid, booking, økonomi, problemløsning, forefallende oppgaver.

Game

Planlegger og arrangerer alle spillkonkurranser på Infected. Du bør ha kunnskap og erfaring fra spillet i en konkurransesammenheng.

Info

Info er ansvarlig for og få alt av informasjon ut til deltagerne. Dette gjennom bemanning av info desken og stor skjermene.

Kafe og Backstage

Er det crewet som står for alle måltidene til crewet i sin helhet. Dette innebærer å tilbrede maten, servere og rydde opp. Har også ansvar for Kafe drift. Planlegger innkjøp og drifter Radar Cafe under Infected. Dette innebærer salg, tilbredning og rydding i kafeområdet.

Media

Er det crewet som passer på at hele helgen blir dokumentert, i tillegg til å poste på Infected sin Instagram, Snapchat og facebook.

Safety

Sørger for sikkerheten under arrangementet.

Sanitet

Tech

Er de som planlegger, setter opp samt drifter nettverket og alle tjenester rundt nettverket på Infected, som f.eks DNS, samt virtualiserte servere som brukes av andre crew(f.eks game). Her er oppgavene alt fra å konfiugerere switcher, routere, brannmurer og servere (applikasjoner) til kabling og testing av tjenester. Du passer for tech dersom du har høy interesse for datamaskiner, og hva som får dem til å funke. Kunnskaper innenfor nettverk, server(linux), og koding, er også ønsket. Likevel trenger du ikke å ha en master innen data for å prøve deg - vi tar gjerne inn interesserte sjeler som har potensiale.