Bidra

Her vil du se hvilke crew som finnes, og informasjon om dem

Core

Tar seg av administrative oppgaver samt oppgaver som ikke faller naturlig under noe annet crew. Du må være glad i utfordringer, kunne jobbe selvstendig og i team, se løsninger, få med seg andre på fellesoppgaver og organisering. Eksempler her er: sponsor arbeid, booking, økonomi, problemløsning, forefallende oppgaver.

Game

Planlegger og arrangerer alle spillkonkurranser på Infected. Du bør ha kunnskap og erfaring fra spillet i en konkurransesammenheng.

Kafé

Er det crewet som står for alle måltidene til crewet i sin helhet. Dette innebærer å tilbrede maten, servere og rydde opp. Har også ansvar for Kafe drift. Planlegger innkjøp og drifter Radar Cafe under Infected. Dette innebærer salg, tilbredning og rydding i kafeområdet.

Media

Er det crewet som passer på at hele helgen blir dokumentert, i tillegg til å poste på Infected sin Instagram, Snapchat og facebook.

Security

Sørger for sikkerheten under arrangementet.

Social

Er ansvarlig for å arrangere sosiale aktiviteter utenfor pulten

Tech

Er ansvarlig for strøm, nett, og diverse andre tekniske tjenester levert til andre crew og deltagere både under og imellom LAN. Her er oppgavene alt fra å konfiugerere switcher, routere, brannmurer og servere (applikasjoner) til kabling og testing av tjenester.