Foreldre og foresatte

Oppmøte

Når LAN-et starter klokken 18 sjekker alle deltakerne inn, får på adgangsbånd og finner plassen sin.

Her plasserer de pc-en og sitter store deler av tiden.

Ellers er Radar Ungdomskafe åpen, og områdene i kafeen er åpent for sosiale aktiviteter.

Det er egne sovesaler, og deltakerne blir oppfordret til å sove flere ganger underveis.

Ellers foregår det spillkonkurranser lokalt, og andre «events» og konkurranser på scenen.

Sikkerhet

Bør vi bekymre oss? Nei. Det er over 100 medlemmer i Infected-crewet som hele tiden overvåker områdene.

Sikkerhet er en stor satsning for Infected, som er tydelig ved at det desidert største crewet er vertskapsorientert.

Infected sørger også for sikkerhet i form av kriseberedskap og førstehjelp.

Skulle du bli bekymret, ta kontakt med crew underveis.

Vi har tett samarbeid både med Brannvesen og Politi, som derfor kan komme innom under arrangementet.

Kontakt

Vi oppfordrer alle til å ha med seg mobil på arrangementet.

Skulle det komme situasjoner hvor du må må ha tak i vedkommende og ikke får kontakt, kan du kontakte crew.