Sikkerhet og regler

Infected skal være et sikkert og hyggelig LAN!

Vi forbeholder oss retten til å ta bilder under arrangementet. Hvis du ikke ønsker å bli tatt bilde av, ta kontakt med Info-desken.

Infected forbeholder seg retten til å loggføre og overvåke all nettverkstrafikk på vårt nettverk. Loggene holdes lagret av Infected sitt tech crew inntil Infected som organisasjon avgjør at loggene ikke lenger har noen form for lagringsverdi for oss. Vi forbeholder oss også retten til å analysere nettverkstrafikk dersom vi finner dette nødvendig.

Ikke rør dører/avstengte områder i bygget, ettersom dette kan medføre at alarmer går. Vedkommende som foråsaket dette vil bli holdt økonomisk ansvarlig.

Tyveri, hærverk og andre brudd på regler, blir slått hardt ned på. Politianmeldelse og erstatningskrav kan bli brukt i slike tilfeller.

Følg Norske lover og regler.

Infected LAN tar avstand fra kopiering av ulovlig programvare, ulovlig pornografisk materiale og annet som bryter norsk lov. Aktiviteter som dette kan medføre utvisning fra arrangementet.

Ved oppsett av pirat-servere vil eieren av maskinen den står på holdes ansvarlig dersom noe skulle skje.

Virus – Personer som lager eller prøver og viderføre virus med vilje, vil bli bortvist fra arrangementet. Hvis noen har virus, og ikke vet det før vi eller andre deltagere finner det ut, vil personen sperres fra nettverket inntil viruset er fjernet.

Ikke legg fra deg penger, lommebok, mobiltelefon og andre verdifulle ting åpenlyst på plassen din.

Det er ikke tillatt med elektroniske artikler som hvitevarer og andre strømkonsumerende eller brannfarlige artikler (kjøleskap og andre ting du finner nødvendig å ta med) på bordradene eller andre steder i lokalet.

Det er ikke lov til å ta med seg høytalere.